lees verder

Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, gaat regio Venlo zich de komende jaren beter beschermen tegen hoogwater. De maatregelen moeten Venlo veiliger én aantrekkelijker maken. Onder het motto ‘leven met de Maas’ streven we ernaar de rivier en de regio maximaal van elkaar te laten profiteren.

lees meer

Meer Maas

 • Meer ruimte voor de rivier
 • Een aantrekkelijker landschap langs de Maas
 • Meer recreatiemogelijkheden op en bij het water
 • Meer logistieke mogelijkheden over water
 • Meer kansen voor natuurontwikkeling

Meer Venlo

 • Beter beschermd tegen hoogwater dankzij betere dijken
 • Aantrekkelijker karakteristiek aangezicht
 • De Maas maakt deel uit van het stedelijk leven
 • Meer kansen voor logistiek, industrie, recreatie en toerisme
 • Sterkere economische positie
 • Hogere ruimtelijke kwaliteit
 • Kansen voor verbetering jachthaven

Ik krijg hiermee te maken, wat nu?

Woont of werkt u bij de Maas en wilt u weten wat er bij uw huis of bedrijf precies gaat gebeuren? Dan kunt u via een aantal kanalen informatie inwinnen:

1. Documenten op deze website

Via deze website houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen en werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Op de site vindt u relevante documenten, nieuws en de agenda voor alle bijeenkomsten.

2. Bijeenkomsten

Meer Maas, Meer Venlo organiseert regelmatig bijeenkomsten, variërend van algemene informatiebijeenkomsten tot interactieve werksessies waarbij belanghebbenden en belangstellenden meedenken over de plannen. Waar en wanneer bijeenkomsten zijn die voor u relevant zijn, vindt u op deze site.

3. Contact met de projectorganisatie

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen door een bericht achter te laten op deze website.

Het laatste inloopuur heeft plaatsgevonden op 15 november 2018.

Vragen? Stuur een mail naar:

info@meermaasmeervenlo.nl

Nieuws

Onze Maas onze veiligheid. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie Limburg.
Lees artikel
Voor de uitvoering van het in december 2018 door de stuurgroep Meer Maas Meer Venlo genomen besluit om de Integrale Verkenning Meer Maas Meer Venlo te beëindigen stelden partijen een Beëindigingsovereenkomst op. Daarin zijn de afspraken tussen partijen onderling over de afwikkeling van het project vastgelegd.
Lees artikel
In opvolging op het bericht dat de verkenning van Meer Maas Meer Venlo vertraging heeft opgelopen, berichten wij nu dat één van de partners in het project, namelijk de gemeente Venlo, heeft besloten uit het project te treden.
Lees artikel
Het 2 wekelijkse inloopuur verhuist van de woensdag naar de donderdag
Lees artikel
Eind juni jl. stelde de gemeenteraad van Venlo de Kadernota vast. Gezien de financiële situatie van de gemeente Venlo, werd daarbij tevens het besluit genomen dat projecten, in verband met het risicoprofiel daarvan, ter heroverweging kunnen worden aangeboden aan de raad. Alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen zijn daarom nog eens goed tegen het licht gehouden door het college. Prioriteit van het college is om voldoende grip te krijgen op de risico’s waar de gemeente Venlo voor aan de lat staat. In deze afweging wordt ook de positie van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo betrokken.
Lees artikel
Tijdens het Maascollege vertelden Bart Peters, Alphons van Winden en Keesjan van den Herik meer over 'Mooder Maas'. De drie presentaties kunt u hieronder en onder 'documenten' terugvinden.
Lees artikel
Het Maascollege dat op woensdag 11 juli 2018 plaatsvond in theater de Maaspoort is goed bezocht. Tijdens deze informatieve avond vertelden drie sprekers over ‘Mooder Maas’ en legden zij uit wat ons de komende jaren te doen staat op het gebied van hoogwaterbescherming.
Lees artikel
Het laatste inloopuur voor de zomervakantie vindt plaats op woensdag 18 juli. We starten weer op woensdag 5 september.
Lees artikel
Van 12 april tot en met 23 mei jl. lagen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 voor eenieder ter inzage en konden reacties hierop worden ingediend.
Lees artikel

Wat gebeurt waar?

Meer Maas Meer Venlo omvat het gebied langs de westoever van de industriehaven bij Groot-Boller tot de A67, het gebied ten noorden van de A67 tot voorbij Lottum en het gebied langs de oostoever vanaf hotel-restaurant Valuas tot Lomm. Op onderstaande kaart ziet u om welke deelgebieden het grofweg gaat.