lees verder

Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, gaat regio Venlo zich de komende jaren beter beschermen tegen hoogwater. De maatregelen moeten Venlo veiliger én aantrekkelijker maken. Onder het motto ‘leven met de Maas’ streven we ernaar de rivier en de regio maximaal van elkaar te laten profiteren.

lees meer

Meer Maas

 • Meer ruimte voor de rivier
 • Een aantrekkelijker landschap langs de Maas
 • Meer recreatiemogelijkheden op en bij het water
 • Meer logistieke mogelijkheden over water
 • Meer kansen voor natuurontwikkeling

Meer Venlo

 • Beter beschermd tegen hoogwater dankzij betere dijken
 • Aantrekkelijker karakteristiek aangezicht
 • De Maas maakt deel uit van het stedelijk leven
 • Meer kansen voor logistiek, industrie, recreatie en toerisme
 • Sterkere economische positie
 • Hogere ruimtelijke kwaliteit
 • Kansen voor verbetering jachthaven

Ik krijg hiermee te maken, wat nu?

Woont of werkt u bij de Maas en wilt u weten wat er bij uw huis of bedrijf precies gaat gebeuren? Dan kunt u via een aantal kanalen informatie inwinnen:

1. Documenten op deze website

Via deze website houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen en werkzaamheden die gaan plaatsvinden. Op de site vindt u relevante documenten, nieuws en de agenda voor alle bijeenkomsten.

2. Bijeenkomsten

Meer Maas, Meer Venlo organiseert regelmatig bijeenkomsten, variërend van algemene informatiebijeenkomsten tot interactieve werksessies waarbij belanghebbenden en belangstellenden meedenken over de plannen. Waar en wanneer bijeenkomsten zijn die voor u relevant zijn, vindt u op deze site.

3. Contact met de projectorganisatie

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen door een bericht achter te laten op deze website.

Het laatste inloopuur heeft plaatsgevonden op 15 november 2018.

Vragen? Stuur een mail naar:

info@meermaasmeervenlo.nl

Nieuws

Vanaf 12 april 2018 liggen gedurende zes weken (tot en met 23 mei 2018) de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 analoog en digitaal ter inzage, zie hiervoor de kennisgeving op de website van de gemeente Venlo.
Lees artikel
Na de gemeenteraadsverkiezingen staat de nieuwe Raad te trappelen om aan het werk te gaan. Door de gemeente Venlo is daarom een Raadinformatiemarkt georganiseerd op 4 april.
Lees artikel
Met de publicatie van het Startdocument op 6 februari 2018 is de integrale MIRT/HWBP-verkenning Meer Maas Meer Venlo formeel van start gegaan.
Lees artikel
Planning documenten inzichtelijker gemaakt
Lees artikel
Tweede Kamer geinformeerd over kansen dijkverlegging
Lees artikel
Leren van ervaringen langs de Waal
Lees artikel
Landelijke aandacht voor vernieuwende aanpak
Lees artikel
Tijd inloop uur op woensdag met een half uur verlengd.
Lees artikel

Wat gebeurt waar?

Meer Maas Meer Venlo omvat het gebied langs de westoever van de industriehaven bij Groot-Boller tot de A67, het gebied ten noorden van de A67 tot voorbij Lottum en het gebied langs de oostoever vanaf hotel-restaurant Valuas tot Lomm. Op onderstaande kaart ziet u om welke deelgebieden het grofweg gaat.