De Hoogwater- beschermingsopgave

Onze Maas onze veiligheid. Onder dit motto werkt Waterschap Limburg aan sterke dijken in de hele provincie Limburg.

In de gemeente Venlo werkt het waterschap op zes locaties aan dijkversterking, te weten Arcen, Venlo – Velden, Blerick – Groot Boller, Steyl – Maashoek, Belfeld en Baarlo – Hout-Blerick. De versterking van de dijken in Venlo – Velden en Blerick – Groot Boller viel binnen de integrale verkenning Meer Maas Meer Venlo. Nu deze is beëindigd, zal het waterschap de dijkversterkingen weer oppakken. De hoogwaterbeschermingsopgave blijft immers bestaan. Waterschap Limburg is in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de planning van beide opgaven. Zodra die gereed is, zal het waterschap u daarvan op de hoogte brengen via haar website en de digitale nieuwsbrief.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Waterschap Limburg, bereikbaar via 088 - 88 90 100 of via dijkversterking@waterschaplimburg.nl.

Kijk voor meer informatie ook eens op de website www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking

Contactpersoon

Wim Aerts