Informatiebijeenkomst Groot-Boller en hoogwaterbescherming

Op 22 mei j.l. heeft er een informatiebijeenkomst voor ondernemers van Groot-Boller en gebruikers van de jachthaven plaatsgevonden.

In een informatiebijeenkomst op 22 mei j.l. voor ondernemers van Groot-Boller en gebruikers van de jachthaven is tekst en uitleg gegeven over de hoogwaterbeschermingsopgave voor dit gebied in relatie tot de economische ontwikkelingen.

Tijdens deze bijeenkomst is het “stokje” door Waterschap Limburg symbolisch overgedragen aan het samenwerkingsverband Meer Maas Meer Venlo.

Kijk voor meer informatie in het verslag. Dit is te downloaden op de documentenpagina.

Contactpersoon

Wim Aerts