Kamerbrief Systeemwerking

Tweede Kamer geinformeerd over kansen dijkverlegging

Na de laatste hoogwaters in 1993 en 1995 is er in Limburg hard gewerkt aan hoogwaterbeveiliging. In hoog tempo zijn waterkeringen gebouwd die moeten voorkomen dat we opnieuw natte voeten krijgen. Grote delen van het maasdal stromen hierdoor niet meer onder bij vaak voorkomende hoogwaters. Hiermee is echter ook een deel van oude stroomgebied van de Maas verloren gegaan. Simpelweg omdat de keringen hier het water tegenhouden.

 

Het effect van het verlies van stroomgebied is dat de waterstanden van de Maas bij gelijke afvoer hoger zullen worden. Immers; dezelfde hoeveelheid water moet door de Maas maar de ruimte is ingeperkt door de keringen.

Onderzocht is daarom op welke plekken de dijk mogelijk teruggelegd kan worden en wat de effecten daarvan zijn. De dijkring tussen Venlo en Velden is één van de onderzochte plekken.

 

In een kamerbrief is de Tweede Kamer door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hiervan op de hoogte gesteld. 

 

 

 

 

Contactpersoon

Michiel van der Hagen