Meer Maas Meer Venlo op 8e Nationaal Deltacongres

Landelijke aandacht voor vernieuwende aanpak

Het Nationaal Deltacongres wordt iedere eerste donderdag van november georganiseerd en heeft tot doel om iedereen die actief is op het gebied van water, en in het bijzonder allen die zijn betrokken bij het Deltaprogramma, met elkaar te verbinden. Tijdens dit congres kunnen de mensen van maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, wetenschap en overheden die aan het Deltaprogramma werken de onderlinge banden aanhalen en kennis met elkaar delen. Het thema van dit jaar was: Doorwerken aan een duurzame en veilige delta.

Sinds 2010 wordt gericht gewerkt aan een veilige en leefbare delta, ook in de toekomst. Willen we overstromin­gen of grote schade aan de economie voorkomen, dan moet er de komende decennia heel hard worden gewerkt om ons land veilig te houden en veerkrachtiger te maken, ook als antwoord op het verande­rende klimaat. Iedereen merkt dat namelijk in de praktijk.

Tijdens het Nationaal Deltacongres op 2 november 2017 in Leeuwarden was ook Meer Maas Meer Venlo vertegenwoordigd.

Contactpersoon

Wim Aerts