Meer Maas Meer Venlo op de markt

Na de gemeenteraadsverkiezingen staat de nieuwe Raad te trappelen om aan het werk te gaan. Door de gemeente Venlo is daarom een Raadinformatiemarkt georganiseerd op 4 april.

Na de gemeenteraadsverkiezingen staat de nieuwe Raad te trappelen om aan het werk te gaan. Door de gemeente Venlo is daarom een Raadinformatiemarkt georganiseerd op 4 april. Meer Maas Meer Venlo mocht daar natuurlijk niet ontbreken. We hebben raadsleden van meerdere partijen gesproken. We hebben hun vragen beantwoordt en uitleg gegeven over de opgaven die er liggen. Over de kansen rond de industriehaven, en voor de watersport; en over mogelijkheden voor natuurbeleving en recreatie. Maar niet alleen het zoet, maar ook het zuur kwam aan bod. Zo hebben we ook met hen gesproken over de negatieve consequenties die bewoners en ondernemers zien rond de mogelijke dijkverleggingen. Hierdoor kunnen woningen en bedrijven buitendijks komen te liggen. Dit speelt met name in Venlo-Velden.

Samen met de Raad gaan we kijken of er een Raadswerkgroep voor Meer Maas Meer Venlo kan worden gevormd, zodat de Raad nauw betrokken kan blijven en kan meedenken.

Klik hier voor de presentatie die tijdens de informatiemarkt werd getoond.

 

 

 

 

Contactpersoon

Wim Aerts