Nieuw overzicht planning

Planning documenten inzichtelijker gemaakt

In de laatste omgevingswerkgroep is afgesproken dat er een nieuwe figuur voor de planning zou komen. In deze figuur moest duidelijker te zien zijn wanneer welke documenten gemaakt gaan worden en wat de status is van deze documenten.

Met behulp van deze opmerkingen is een nieuwe figuur gemaakt en op de website gezet.

Contactpersoon

Michiel van der Hagen