Omgevingswerkgroep van start

Op 27 juni vindt de eerste bijeenkomst van de omgevingswerkgroep Meer Maas Meer Venlo plaats.

Op 27 juni vindt de eerste bijeenkomst van de omgevingswerkgroep Meer Maas Meer Venlo plaats. In deze werkgroep wordt met vertegenwoordigers uit het plangebied afgestemd over de stand van zaken en de vervolgstappen. Ook wordt inzicht gegeven in het onderzoeksproces en wordt besproken op welke wijze de inbreng van inwoners het beste kan worden georganiseerd.

Contactpersoon

Wim Aerts