Startdocument Meer Maas Meer Venlo ondertekend door Rijk en regio

Met de publicatie van het Startdocument op 6 februari 2018 is de integrale MIRT/HWBP-verkenning Meer Maas Meer Venlo formeel van start gegaan.

Vele Limburgers wonen en werken naast de Maas. Zij zijn afhankelijk van hoogwaterbeschermingsmaatregelen ter voorkoming van natte voeten. Op veel plekken wordt onderzocht hoe de hoogwaterbescherming verder verbeterd kan worden. Eén van die plekken is de Maas ten noorden van Venlo. Bijzonder aan deze plek is dat niet alleen wordt onderzocht hoe het gebied beter beschermd kan worden tegen water, maar ook hoe het gebied zich ruimtelijk zou kunnen en moeten ontwikkelen en belangrijker nog; hoe deze twee ontwikkelingen elkaar kunnen versterken.

De afgelopen maanden is duidelijk geworden hoe de projectpartners het onderzoek willen gaan uitvoeren, wie waarvoor aan de lat staat en hoe alles betaald gaat worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het startdocument dat nu ondertekend is door alle betrokken partijen; waarmee Meer Maas Meer Venlo de officiële status van verkenning heeft.

Met de vastgelegde inbreng vanuit Gemeente Venlo, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan nu concreet gestart worden met het onderzoek naar de kansen voor hoogwaterbescherming én gebiedsontwikkeling in het gebied tussen Venlo en Velden, en rond de industriehaven. Ook is afgesproken om de kansen voor rivierverruiming  op de westoever (gemeente Horst aan de Maas) nadrukkelijk in het onderzoek te betrekken.

De verkenning duurt ongeveer twee jaar. In werkateliers met inwoners van het gebied is afgelopen najaar al veel informatie opgehaald. De komende tijd worden de verschillende mogelijke oplossingen verder in beeld gebracht, waarbij de omgeving weer nadrukkelijk gevraagd zal worden om mee te denken. De verkenning eindigt met een keuze voor een voorkeursalternatief en een beslissing hoe deze uitgevoerd gaat worden. 

Zie ook: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01987&did=2018D04064

 

 

Contactpersoon