Werkateliers Gebiedsvisie

Samen nadenken over hoe je eigen leefomgeving eruit komt te zien. Dat is wat op dinsdag 19 en woensdag 20 september j.l. in Velden is gedaan.

Samen nadenken over hoe je eigen leefomgeving eruit komt te zien. Dat is wat op dinsdag 19 en woensdag 20 september j.l. in Velden in twee werkateliers is gedaan. Bewoners en belanghebbenden hebben hier hun ideeën kunnen inbrengen voor een op te stellen gebiedsvisie. Een gebiedsvisie is een toekomstschets voor het projectgebied. Vooral op de dinsdag was de opkomst groot. Beide avonden hebben veel bruikbare inzichten opgeleverd. De gebiedsvisie wordt nu verder uitgewerkt en uiteindelijk voor inspraak ter inzage gelegd. Deelnemers aan de werkateliers worden hierover geïnformeerd.

Onder het kopje documenten vindt u de presentatiedie deze avond is gegeven.

Contactpersoon

Wim Aerts