Werkbezoek Varik

Leren van ervaringen langs de Waal

Op 8 november is door het projectteam van Meer Maas Meer Venlo en de ambtelijke begeleidingsgroep een werkbezoek gebracht aan het rivierverruimingsproject Varik-Heesselt en de dijkversterking Tiel-Waardenburg. Doel was om te leren van de ervaring in dit project. Ook in Varik wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden om rivierverruiming en dijkversterking te combineren.

In het 'atelier' in Varik zijn veel ervaringen uitgewisseld en is de laatste stand van zaken gedeeld met elkaar. Daarnaast stond er een bezoek aan de dikke toren op het programma. Ook is er gesproken met inwoners uit het gebied over hun ervaring en beleving van dit grote project.

Contactpersoon

Michiel van der Hagen