In opvolging op het bericht dat de verkenning van Meer Maas Meer Venlo vertraging heeft opgelopen, berichten wij nu dat één van de partners in het project, namelijk de gemeente Venlo, heeft besloten uit het project te treden.
Lees artikel
Het 2 wekelijkse inloopuur verhuist van de woensdag naar de donderdag
Lees artikel
Eind juni jl. stelde de gemeenteraad van Venlo de Kadernota vast. Gezien de financiële situatie van de gemeente Venlo, werd daarbij tevens het besluit genomen dat projecten, in verband met het risicoprofiel daarvan, ter heroverweging kunnen worden aangeboden aan de raad. Alle majeure projecten en beleidsontwikkelingen zijn daarom nog eens goed tegen het licht gehouden door het college. Prioriteit van het college is om voldoende grip te krijgen op de risico’s waar de gemeente Venlo voor aan de lat staat. In deze afweging wordt ook de positie van Venlo in het project Meer Maas Meer Venlo betrokken.
Lees artikel
Tijdens het Maascollege vertelden Bart Peters, Alphons van Winden en Keesjan van den Herik meer over 'Mooder Maas'. De drie presentaties kunt u hieronder en onder 'documenten' terugvinden.
Lees artikel
Het Maascollege dat op woensdag 11 juli 2018 plaatsvond in theater de Maaspoort is goed bezocht. Tijdens deze informatieve avond vertelden drie sprekers over ‘Mooder Maas’ en legden zij uit wat ons de komende jaren te doen staat op het gebied van hoogwaterbescherming.
Lees artikel
Het laatste inloopuur voor de zomervakantie vindt plaats op woensdag 18 juli. We starten weer op woensdag 5 september.
Lees artikel
Van 12 april tot en met 23 mei jl. lagen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 voor eenieder ter inzage en konden reacties hierop worden ingediend.
Lees artikel
Vanaf 12 april 2018 liggen gedurende zes weken (tot en met 23 mei 2018) de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Toekomstschets Meer Maas Meer Venlo 2050 analoog en digitaal ter inzage, zie hiervoor de kennisgeving op de website van de gemeente Venlo.
Lees artikel
Na de gemeenteraadsverkiezingen staat de nieuwe Raad te trappelen om aan het werk te gaan. Door de gemeente Venlo is daarom een Raadinformatiemarkt georganiseerd op 4 april.
Lees artikel